ดูแลสุขภาพ..เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ดูแลสุขภาพ..เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยผลิตภัณฑ์ ยูนิซิตี้ เป็นสารอาหารที่ออกฤทธิ์เชิงยา  ( นูทราซูติคอล)  มีผลในการดูแล ป้องกัน และรักษา ที่ได้ผลดีเยี่ยม  และไม่มีผลข้างเคียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์กว่า10 รายการได้ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือ PDR ( Physicians' Desk Reference ) 

PDR  คือ หนังสืออ้างอิงทางวิชการสำหรับแพทย์ และบุคลากรด้านสาธรณสุข เพื่อใช้ในการสั่งจ่ายยา และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับคนไข้ทั่วโลก ซี่งเป็นแหล่งอ้างอิงว่าผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ได้รับการบรรจุไว้ใน  PDR 2005 นี้และถูกส่งไปยังแพทย์ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเภสัชกรในระดับหัวหน้าทั่วประเทศ  บุคลากรทางการแพทย์กว่า 90 % ให้ความสำคัญกับ  PDR  อย่างมากในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่า  พวกเขาได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนไข้  เพราะผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้  ไ้ด้รับการคัดเลือกและรับรองสรรพคุณลงพิมพ์ใน  PDR  ฉบับปี 2005  
จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย


 คำแนะนำ    ก่อนรับประทาน สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ ยูนิซิตี้ ทุกกลุ่มและทุกชุด  ควรล้างสารพิษออกจากร่างกายก่อน อย่างน้อย 2 ระบบ เพื่อให้ระบบสำไส้ และระบบเลือดสะอาดก่อน  เมื่อเราเติมสารอาหารเข้าไปร่างกายจะดูดซึมได้ทั้งหมด  และจะทำให้คุณลูกค้า " หน้าใส ไส้สะอาด" เป็นอันดับแรก  รายละเอียด อยู่ในกลุ่มล้างสารพิษ

หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดที่   แอฟ 086-4090180 ค่ะVisitors: 3,942